Геймплей: паравоенна група със задачи контрол на терен, противопартизански действия, търсене на бегълци и спечелване подкрепата на местното население.

Участието във фракцията е основно за организирани групи с интереси във военната симулация, но се приемат и отделни участници без опит.

ОЗБ декларират, че целта им е защита на целостта и суверенитета на Балгия и отбрана на балгийското население от посегателствата на религиозните дурски отряди.Те съдействат на малобройните балгийски граничари, но не се намират под тяхно подчинение. 

Една от основните цели на доброволците от ОЗБ е легитимация пред властите и населението, затова те помагат активно на спасителното формирование ДФ112. 

Друга цел е осигуряване финансиране за дейността им, което ги кара да опитат да контактуват с високопоставени дурски бегълци и да осигурят безпрепятственото им изтегляне във вътрешността на Балгия, разбира се – срещу солидни суми пари.

Отряди за Защита на Балгия са с разнороден състав- от добре подготвени ветерани, до млади, необучени попълнения от местното население. 

В скорошните битки, доброволците понесоха големи загуби, но бойният им дух е висок. Дали ще успеят да се противопоставят на зловещите групи на “Права вяра”?