ЗАПИСВАНЕ ТУК

Всеки играч, който иска да участва в играта Razor Wire VI, трябва да се запише посредством формуляра за записване.

За покриване на разходите за осъществяване на играта Ви молим да направите дарение в размер на 30 лв. преди 20 септември 2019 г.

След попълване на формуляр получавате автоматичен отговор, че формулярът е подаден. След получаване на дарение получавате имейл с потвърждение в рамките на 5 работни дни.

При желание от Ваша страна да участвате в играта като NPC/GPC (неигрови персонаж или персонаж с насочена игра), моля напишете съобщение до официалната фейсбук страница на ЛАРП България. При условие, че изпълнявате такава роля, ние няма да приемем Вашето дарение.

 

Данни за осъществяване на дарение:

Райфайзен БАНК
Титуляр на сметка: Сдружение за ролеви игри ЛАРП – България
IBAN: BG46RZBB91551010148126
Основание: дарение за организиране на игра Рейзър Уайър – <Име на участник>

ЗАПИСВАНЕ – ТУК

ЛАРП – България е сдружение с нестопанска цел, регистрирано по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и вписано в Търговския регистър и Регистър на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията с ЕИК 177026261.

Симулацията Razor Wire е игра – нестопанска дейност, осъществявана от Сдружението в изпълнение на неговите цели, чрез която не се реализира и не се разпределя печалба. Средствата от дарения за покриване на разходите се изразходват за подготовка и организация на играта и закупуване на декори и материали.

Във връзка с прилагането на Общия регламент за защита на личните данни на ЕС Ви информираме за следното: 

  • Събраните данни се ползват единствено за целите на организиране на играта – потвърждения за записване, и друга, пряко свързана с конкретното събитие комуникация.
  • Събраните данни не се предоставят на трети лица.
  • Отговорен за съхраняването на Вашите данни е Илина Конакчиева.
  • Събраните данни няма да се използват за изпращане на непоискани търговски съобщения, нито за каквито и да било други маркетингови цели.
  • Събраните данни ще бъдат изтрити 1 месец след края на играта на 5 септември 2019 г.  
  • Изключение на горното е в случаите, когато комуникацията с Вас продължи след този срок във връзка със събития, свързани с тази игра (напр. загубен инвентар и т.н.).
  • Имате право данните Ви да бъдат изтрити по всяко време.
  • Имате право да получите пълно копие на съхраняваните от нас Ваши данни.