Общи правила

Офгейм зони

Всички зони в играта, освен обитаваните къщи и техните дворове, са игрова зона, включително цивилните палатки.

Палатка може да бъде  временно офгейм, като за целта трябва да бъде задължително маркирана като такава с оранжева маркировкана над входа.

Не се разрешава стрелба вътре в палатките.

Елиминиране

Различните фракции имат различни правила за елиминация.

При всички положения, играч с елиминиран персонаж се маркира като елиминиран чрез ярко оранжева шапка, жилетка или парче плат с минимален размер размер 50х50 см, желателно със светлоотразителни елементи. Нощем е желателно използване на източник на светлина под оранжевата маркировка.

„Прераждане“

Различните фракции имат различни правила за “прераждане”.

Различните фракции имат различни правила за “прераждане” на превозни средства. 

Гранатомети и мини, машини

Всички закрити машини се считат за небронирани. При интензивна стрелба по машината, тя спира на място и се счита за поразена. Екипажът е жив, с изключение на персонажите, получили попадение в стъклата/вратите непосредствено до тях.

В играта ще се използват разтяжки. При чуване на „взрив“ в непосредствена близост, играчът отиграва тежко нараняване в крака. Разтяжките нямат ефект върху машини.

Ролеви интеракции

Позволено е всичко, което е приемливо за двете страни на интеракцията.
Ако не сте сигурни – попитайте!

Кодова дума за метаигрово означаване – “МАРИЦА”. След нея дума „жълто“ означава „ок е, но не ескалирай“, а „червено“- „не е приемливо, прекрати“

Основно правило – използвайте здрав разум и отигравайте нещата максимално близко до реалния живот!

Унищожаване/отнемане на ролеви инвентар

Маркира се с червена лента или пряко се казва на собственика му.

Позволено е взимане на оставен безпризорен чужд инвентар, включително оръжие, освен ако не е маркиран с специално. Маркировката представлява ярка лепенка – етикетче за цена, с инициалите на собственика.

Възможно е физическо отнемане на инвентар от друг играч, с изричното му позволение.

Пленяване на бегълци

Отнемане на инвентар: на бегълците може да бъде отнет целият игрови инвентар. Не може да бъде отнет неигровият инвентар, който не е нужно да бъде маркиран.

Ескорт до точка: желателно е заловеният беглец бъде ескортиран до определени точки на терена, но при невъзможност, може да бъде убит на място.

Пленяване на противник

Противник може да бъде пленен, ако се предаде, или ако бъде физически задържан, вкл. след раняването му. Пленен противник може да бъде разпитван.

Пленен персонаж не може да бъде задържан повече от 30 мин., освен, ако не изпълнява специална функция (например, не води пленилите го на определена точка) ИЛИ ако не даде изрично съгласие.

На пленен персонаж могат да бъде отнет целият игрови инвентар, вкл. боеприпаси и медицински материали – игрово или дори физически, ако е съгласен.

Ако играч е забравил конкретните правила, се опитва да отиграе най-реалистично и да процедира спрямо здравия разум.

Правила за инкапацитиране и смърт

Попадение в персонаж

Всеки уцелен играч може да избере да действа по стандартната еърсофт процедура или чрез правилата за реалистично отиграване.

Реалистично отиграване

При уцелване играчът пада на земята и преценява попадението.

Ако е прериферно и в екипировката или бронезащитата или представлява незначително нараняване персонажът може да продължи да воюва без последствия.

При раняване в крайник е нужно да се сложи турникет, в противен случай персонажът отслабва от кръвозагуба и умира до няколко минути след раняването. При всички случаи, крайникът не може да бъде използван пълноценно (куцане, невъзможност за хващане на оръжието с ранената ръка) до последващо третиране от медик.

При раняване в торс играчът отиграва тежко раняване без възможност за продължаване на бойни действия. Ако до няколко минути не му бъде оказана първа помощ от друг персонаж (чест сийл или превръзка на коремната област, в зависимост зоната на раняването), персонажът умира до няколко минути от раняването. След стабилизация, персонажът не може да тича или да извършва друга активност, съпроводена с голямо напрежение, докато не бъде третиран от медик.

При раняване в глава, играчът отиграва тежко раняване, дезориентиран е и умира до няколко минути, освен ако не бъде превързан. При желание, играчът може да отиграе загуба на съзнание.

След превръзване персонажът е неориентиран и не може да прави резки движения или да извършва сложни когнитивни дейности, докато не бъде третиран от медик.

При получаване на повече от едно последователни попадения в крайник, играчът процедира като при нормално раняване.

При получаване на следващо попадение в стабилизиран крайник, крайникът става тотално неизползваем до третиране от медик. При преценка на играча, може да настъпи изпадане в безсъзнание или смърт.

При получаване на повече от едно последователни попадения в торс или глава, преди стабилизация, персонажът се счита за мъртъв.

При повторно попадение в торс или глава, стабилизиран, но неизлекуван персонаж се счита за мъртъв.

Мъртъв персонаж се обозначава по правилата на еърсофта – с оранжева маркировка.

Играчи с ранен персонаж вербално оповестяват вида на раняването, когато биват третирани от други персонажи (включително медици). Отиграване на болка, задух и т.н. ефекти от раняването са силно желателни.

Третирането от медик се изразява в слагане на превръзка на крайника и сваляне на турникета или смяна на превръзката на глава със съпътстващ преглед, смяна на превръзката на торса или преливане на 0.5 л течност рамките на поне минута през импровизиран IV. Превръзките следва да са реалистични покривни превръзки, силно желателно – Israeli bandage.

Ако играч е забравил конкретните правила, се опитва да отиграе най-реалистично раняването и да процедира спрямо здравия разум.

При колебание какво следва от раняването, играчът винаги може да избере изпадане в безсъзнание и смърт след няколко минути.

Всяка фракция има собствен сет правила, които ще бъдат достъпни само за нея.

Основното правило, обаче е – симулирайте максимално, според възможностите си, всичко, което ви се случва, по най-достоверен и близък до реалния свят начин! Използвайте здравия си разум и не влизайте в пререкания или спорове за правилата с други участници! Това ще създаде условия за страхотна симулация, дори да сте забравили или да не познавате някое правило.