Дурсия, една от големите държави на континента, е разкъсвана от продължителна гражданска война. Основните враждуващи фракции в нея са проправителствените светски сили и техния противник – религиозната фракция „Права вяра“. Околните държави са залети от вълни бежанци и често са плацдарм за различни участващи в конфликта групировки.

Съседна Балгия е в политическа и финансова криза. Обстановката в източните крайгранични райони, населени предимно от етнически дурси, е особено тежка. Правителството няма контрол над големи територии, в които местни големци управляват като феодали. Хиляди бежанци прииждат през граница, бягайки от войната, а заедно с тях и въоръжени отряди на „Права вяра“, търсещи подкрепа сред местното население.

В тази сложна обстановка работят доброволците от балгийското спасително формирование ДФ 112, които се опитват да предотвратят хуманитарна криза. Те създават и поддържат логистично бежански лагери, осигуряват медицинска помощ, извършват спасителни акции на загубени в планинската местност бежанци и осигуряват противопожарно наблюдение в района.

В района оперират и паравоенните Отряди за Защита на Балгия. Те декларират, че целта им е защита на целостта и суверенитета на Балгия и отбрана на балгийското население от посегателствата на религиозните дурски отряди.